VekilSiz Meclis - Kayıt

"VekilSiz Meclis", internet üzerinde düşünce paylaşımına dayalı, bağımsız bir serbest forumdur. Bu itibarla, hiçbir siyasal parti ya da başkaca bir yapıyla ilişkisi olmadığı gibi, yine hiçbir siyasal parti ya da oluşumu hedefleyen bir amacı da bulunmamaktadır.

"VekilSiz Meclis", Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında da yer alan evrensel hak ve özgürlükleri temel aldığı gibi, bireylerin şeref, inanç, kutsal değerleri ile kişilik haklarına saygılıdır. Sözü edilen unsurlara aykırı paylaşımlara izin vermez. Buna aykırı eylemler nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda sorumluluk kabul etmediği gibi benzeri paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarını saklı tutar.

"VekilSiz Meclis"e üye olan herkes, mukim bulunduğu devletin yukarıda belirtilen hususlara dair hukuki belgeleri ile internet kullanımına ilişkin başkaca düzenlemelerine uygun davranmakla yükümlüdür. Forum yönetimi, tüm titizliğine karşın, sözü edilen ilkelere aykırı davranışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek aykırılıklar nedeniyle sorumlu değildir.

Aynı biçimde, ulusal ya da uluslararası hukuk kurallarının öngördüğü yaptırımlar dışında, forumun temel ilkelerini ihlal eden paylaşımlarda bulunanlar, ivedilikle ve süresizce mesaj panosundan yasaklanırlar ve eğer forum yönetimince gerekli görülürse İnternet Servis Sağlayıcısı da konudan haberdar edilir. Bütün mesajların IP adresi bu koşulların uygulanmasına yardımcı olmak için kaydedilmektedir.

Forum yönetimi, "VekilSiz Meclis" mesaj panosunda uygun gördüğü durumlarda ve zamanlarda herhangi bir başlığı silme, değiştirme, taşıma veya kapatma hakkına sahiptir. Kullanıcı, foruma üye olduğu andan itibaren bu durumu ve girdiği her bilginin veritabanında saklanacağını kabul etmektedir.

Bu bilgiler hiçbir biçimde kullanıcı bilgilendirilmeksizin üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak, tüm güvenlik tedbirlerinin alınmasına karşılık, önlenemeyen bir siber saldırı sonucu forum bilgilerinin elde edilmesi durumunda ortaya çıkabilecek paylaşımlardan forum yönetimi sorumlu tutulamayacaktır.

İşbu sözleşmeyi imzalayan her kullanıcı yukarıda yazılı koşulları kabul etmiş ve aykırı davranışları nedeniyle doğabilecek hukuki sorumlulukları kabul etmiş sayılır. Aynı biçimde, sözleşme kurallarında gerçekleştirilecek değişiklikler hakkında kullanıcılar bilgilendirilecek olup bilgilendirmeye karşın, forum üyeliği sürdüren kullanıcılar ise, kurallara dair yapılmış değişiklikleri kabul etmiş sayılacaklardır.

"VekilSiz Meclis" (diğer anlamda "biz", "tarafımız", "bizim", "VekilSiz Meclis", "http://www.vekilsizmeclis.com") tarafından çoğaltılan, yasal olarak sınırlı olan alttaki koşulları kabul etmiş sayılıyorsunuz. Eğer yasal olarak sınırlı olan alttaki koşulların tümünü kabul etmiyorsanız o zaman lütfen "VekilSiz Meclis" mesaj panosuna giriş yapmayın ve/veya kullanmayın. Biz bu koşulları herhangi bir zamanda değiştirebiliriz ve sizi bilgilendirebiliriz, buna rağmen kendiniz düzenli olarak bu koşulları tekrar gözden geçirerek "VekilSiz Meclis" mesaj panosunu kullanmaya devam edebilirsiniz, yasal olarak sınırlı olan bu koşulların güncellenmesi ve/veya düzenlenmesi durumunda meydana gelebilecek değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

Forumlarımız phpBB (diğer anlamda "onlar", "onlara", "onların", "phpBB yazılımı", "www.phpbb.com", "phpBB Grubu", "phpBB Takımları") tarafından güçlendirilmiştir -ki bu da "General Public License" (diğer anlamda "GPL") altında bir forum yazılımı olarak yayınlanmıştır ve bu yazılımı www.phpbb.com adresinden indirebilirsiniz. phpBB yazılımı sadece internet tabanlı tartışmaları kolaylaştırmak içindir, phpBB Grubu müsaade edilebilir içerik ve/veya davranış olarak izin verdiğimiz ve/veya izin vermediğimiz şeylerden sorumlu değildir. phpBB hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu adrese bakın: http://www.phpbb.com/.

Küfürlü, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici, sekse yönelik veya ülkenizin kanunlarını çiğneyici içerikler göndermemeyi kabul ediyorsunuz, "VekilSiz Meclis" mesaj panosu hangi ülkede barındırılıyorsa o ülkenin kanunları veya Uluslararası kanunlar geçerlidir. Bunları dikkate almamanız durumunda hemen ve süresizce mesaj panosundan yasaklanırsınız ve eğer tarafımızca gerekli görülürse İnternet Servis Sağlayıcınız da haberdar edilir. Bütün mesajların IP adresi bu koşulların uygulanmasına yardımcı olmak için kaydedilmektedir. "VekilSiz Meclis" mesaj panosunda uygun gördüğümüz durumlarda ve zamanlarda herhangi bir başlığı silme, değiştirme, taşıma veya kapatma hakkımızın olduğunu kabul ediyorsunuz. Bir kullanıcı olarak her girdiğiniz bilginin veritabanında saklanacağını kabul ediyorsunuz. Her ne kadar bu bilgiler sizin bilginiz dışında üçüncü şahıslara verilmeyecek olsa da, herhangi bir hack saldırısı sonucunda bu bilgiler dağılırsa bundan "VekilSiz Meclis" veya phpBB kesinlikle sorumlu değildir.

 
cron